INFORMACJE O FIRMIE:


NIP: 814-00-02-598
REGON: 690241769
bank: Bank Spó³dzielczy w Kolbuszowej
rachunek: 59 9180 0008 2001 0000 8790 0001